Zostań detektywem!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2020

Wskazówki dla książkowych detektywów:

-hasło składa się z czterech słów,

1 wyraz (Tom I, Rozdział VII, 1 wyraz w ostatnim zdaniu rozdziału)

2 wyraz ( Tom I, Rozdział VI, 2 akapit, 4 zdanie, 2 wyraz od lewej w tym zdaniu)

3 wyraz ( Tom I, Rozdział X, ostatnie zdanie od końca rozdziału, 6 wyraz od lewej w tym zdaniu)

4 wyraz ( Tom I, Rozdział X, 3 zdanie, 3 wyraz od lewej w tym zdaniu)