Jesteś tutaj: Start / Regulamin audibooków

Regulamin audibooków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

R E G U L A M I N

 wypożyczania audiobooków (książki mówionej)

 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Subkowach

 

 

 1. Audiobooki mogą wypożyczać osoby będące użytkownikami GBP w Subkowach.

2. Zbiory audiobooków udostępniane są w formie wypożyczeń na zewnątrz.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć jeden tytuł na okres 14 dni.

4. Za niezwrócenie w terminie audiobooków nalicza się karę zgodnie

 z cennikiem usług stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu Biblioteki.

 5. Wysokość odszkodowania za zagubienie lub zniszczenie nośnika

 (płyty) jest zgodna z aktualną ceną zagubionej pozycji (płyty).

 W przypadku zagubienia, zniszczenia jednej płyty z kompletu, użytkownik

 pokrywa koszt całego kompletu, składającego się na tytuł.

6. Przy zwrocie audiobooków do Biblioteki użytkownik powinien

 poinformować bibliotekarza o wszelkich błędach, uszkodzeniach płyt

 ( inny tekst nagrany na płycie, błędy w odtwarzaniu, brak możliwości odtwarzania płyty itp.)

 7. Kopiowanie audiobooków jest zabronione.