Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia bibliotek publicznych w Gminie Subkowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach

Za datę powołania biblioteki publicznej w Subkowach przyjęto dzień 8 stycznia 1949 r.

Potwierdzeniem tego jest wpis na wewnętrznej stronie tylnej okładki pierwszej księgi inwentarzowej księgozbioru.

Jednakże niektóre wpisy w księdze inwentarzowej sugerują, iż działalność mogła rozpocząć już dwa lata wcześniej.

 

Lokalizacja

W swojej historii biblioteka działała w lokalach o różnej powierzchni i usytuowaniu:

- w roku 1949 mieściła się na parterze obecnego Domu Kultury,

- w latach 60-tych w budynku obecnego posterunku policji,

 - w latach 70-tych w budynku przy ulicy Wybickiego 19 i w tzw. Agronomówce (obecnie przedszkole),

 - w latach 1979-1986 na piętrze obecnego Domu Kultury (wówczas GOK),

 - od 1 października 1986 biblioteka mieści się ponownie w budynku przy ul.  Józefa  Wybickiego 19

 

Pracownicy Biblioteki w Subkowach

 

W bibliotece w Subkowach pracowały następujące osoby:

 

w latach 1949-1950 nie udało się ustalić nazwiska

1950 – 1951 Emilia Jabłońska,

1951 – 1955 Irena Krukar, Jadwiga Listewnik,

1955 – 1957 Łucja Szyplak,

1957 – 1969 Teresa Muntowska,

1969 – 1973 Jadwiga Kordecka,

1973 - Gabriela Kamińska.

 

Od roku 1982 zatrudniono drugiego pracownika:

 

1.03.1982 – 31.07.1983 Alicja Rybakowska – Słomka

1.08.1983 – 31.03.1984 Barbara Bryska

1.04.1984 – 31.01.1988 Teresa Gernatowska

1.02.1988 – 31.03.1991 Bożena Nowosad

1.04.1991-                     Maria Landowska

 

 

Od czerwca 2006 roku dzięki Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tczewie biblioteka zatrudniała stażystów:

01.06.2006 - 31.03.2007 - Łukasz Landowski

01.06.2007 - 30.04.2008 - Natalia Cierzniak

16.06.2008 - 31.05.2009 - Agnieszka Małolepsza

06.08.2009 - 05.02.2010 - Marlena Wańdoch

10.03.2010 - 09.03.2011 - Magdalena Styczyńska

 

 

Punkty biblioteczne

 

W latach 60 i 80  XX wieku biblioteka udostępniała swoje zbiory poprzez sieć punktów bibliotecznych.

W dokumentacji zachowały się umowy z prowadzącymi punkty biblioteczne, w których widnieje data rozpoczęcia ich działalności.

BRZUŚCE:

 • Osipiak Danuta – 3 II 1969 r. - 11 III 1974 r.
 • Chrzanowska Jolanta – 23 II 1977 r.

GORZĘDZIEJ:

 • Orlikowska Helena – 26 III 1976 r.
 • Łabuz Maria – 12 V 1977 r.
 • Tabakowska Alicja – 19 VI 1978 r.
 • Banaś Jolanta – 18 VIII 1986 r. oraz 8III 2004 - 31 XII 2006

MAŁA SŁOŃCA:

 • Malewska Henryka – 1 IV 1983 r.
 • Lamek Małgorzata – 27 IV 1992 r.

.MAŁY GARC:

 • Gradtke Wanda – 30 I 1974 r.
 • Nowicka Gabriela – 10 XII 1974 r.
 • Kalenda Stefania – 18 II 1976 r.

NARKOWY:

 • Pypeć Bożena – luty 1969 r.
 • Bryła Maria – 30 IX 1970 r. - 27 II 1974 r.
 • Krajewska Jadwiga – 2 III 1978 r.

RADOSTOWO:

 • Krupa Irena – 3 II 1969 r., 18 III 1974 r.
 • Grendzińska Wanda – 29 IV 1977 r.
 • Małodzińska Maria – 11 VIII 1978 r.

WAĆMIERZ:

Małodzińska z d. Bochenek Renata 14 XII 1982 r.

WIELKA SŁOŃCA:

Liczmańska Czesława – 20 VII 1965 r.

 • Lamek Krystyna – 16 I 1967 r.
 • Majka Halina – 23 X 1967 r.
 • Majka Genowefa – 13 V 1970 r.
 • Cisewska Grażyna – 26 III 1976 r.
 • Laszkiewicz Alicja – 29 VI 1981 r.

Działalność kulturalno-oświatowa

 

Na podstawie zachowanych dokumentów udało się ustalić, że w bibliotece organizowano m. in.:

- spotkania autorskie z:

Marią Pruszkowską, Janem Piepką, Stanisławem Goszczurnym, Rajmundem Bolduanem, Jerzym Grzymkowskim, Stanisławem Załuskim, Franciszkiem Fenikowskim, Eugenią Kochanowską, Czesławem Skonką

- konkursy:czytelnicze, rysunkowe, hafciarskie

- wystawy książekz okazji przypadających świąt i rocznic literackich, historycznych, państwowych oraz wystawy okolicznościowe ( m. in. bukieciarstwo, stroiki świąteczne )

- organizowano lekcje biblioteczne, pogadanki i przyjmowano wycieczki szkolne

Gromadzka Biblioteka w Małej Słońcy

Historia Gromadzkiej Biblioteki w Małej Słońcy zaczęła się dnia 9 maja 1956 r.

W księdze inwentarzowej księgozbioru pod nr 1 wpisano: Abramow A-”Dziesięć modeli”. Jako samodzielna placówka istniała do 31 grudnia 1972 r.

Z zachowanej dokumentacji udało się ustalić kto kierował placówką . I tak w latach:

1956-1957 Teresa Muntowska

od 13 V 1957 Dorota Miszke

1958-1959 Dorota Górska

od 13 VI 1959 Małgorzata Miszke

od 14 VIII 1959 Irena Olszewska

od XI 1960 Elżbieta Mokwa

od I 1961 Zofia Filbrandt

od 13 X Jadwiga Listewnik

od 14 VI 1962 Paweł Olszewski

od 1 II 1963 Jadwiga Listewnik

od V 1965 Lucyna Tyburska

od VII 1966 Henryka Holstein

od 30 III 1974-1976 Jerzy Tomczyk

Działalność biblioteki wspierały punkty biblioteczne, które prowadziły:

w Gorzędzieju

* 1965-1966 Halina Pielecka

* 1970-1975 Helena Orlikowska

.w Małym Garcu

* 1965 - 1966 Władysława Penkowska

* 1967- Gabriela Pielecka

w Rybakach w latach

1965-1966 Magdalena Górska

w Wielkiej Słońcy

* 1965 Czesława Liczmańska

* 1967 Krystyna Lamek

* 1967-1970 Halina Majka

Po wprowadzeniu w Polsce 01.01.1973 r. nowego podziału administracyjnego stała się   Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach. Jako filia istniała do 1976 roku.

Dnia 29.11.1976 roku kierownik GBP w Subkowach wystąpiła z wnioskiem do Naczelnika Gminy o przeniesienie do biblioteki w Subkowach księgozbioru likwidowanej Filii w Małej Słońcy w ilości 2223 wol. na sumę 38. 578,50 zł. W sprawozdaniu GUS za 1976 rok wykazano likwidację Filii.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dom Kultury

  Dom Kultury

 • Powiększ zdjęcie Posterunek Policji

  Posterunek Policji

 • Powiększ zdjęcie Przedszkole

  Przedszkole

 • Powiększ zdjęcie Dom Kultury

  Dom Kultury

 • Powiększ zdjęcie Budynek Bibiloteki

  Budynek Bibiloteki